SE CNC INTERNATIONAL & Service Engineeringго има задоволството да го анонсира отворањето на нов регионален FANUC-Независен Центар за Испитувања и Сервис за CNC Системи и Машини. Тој е стратешки базиран во Софија, Бугарија за да го опслужува регионот на Балканскиот полуостров и Источна Европа.
Тоа е еден од првите реално специјализирани FANUC-Независни Сервисни Центари во Европскиот континент. Ова е една алтернатива на произведувачот без да е неопходно да се прави компромис со квалитетот или надежноста на FANUC-опремувањето.
Целта на новата компанија е да предложи на сите големи и мали инженеринг компании еден алтернативен извор на автентични FANUC-Резервни делови и услуги, кои што не само се уникатни и надежни, но и се со конкурентни цени.
Компанијата испорачува Резервни делови за FANUC, Тестирање на делови за FANUC, Опрема за Поправање на FANUC-делови и поправање на место кај клиентот во цела Европа на CNC машини за режење на метал, опремени со FANUC-CNC Системи за управување.
Сите инженери се висококвалификувани за работа со FANUC-CNC опрема и имаат богато и долгогодишно професионално искуство во инженеринг областа, со одлични познавања во областа на Опслужувањето и Сервисот на FANUC-Управувачи, Серво управувања и Придвижувања на осовина.
Нашите инженери имаат работено со водечки компании производители на машини во областа на експертизата и одржувањето на најсложените CNC-машини.
Дејноста во Источна Европа е тесно поврзана со дејноста на Service Engineering CNC Ltd во Велика Британија, каде што таа има утврдена позиција во испорачката на професионални, сигурни и достапни услуги на своите клиенти, и е основана преди 22 години, со главни инженери кои што имаат повеќе од 30 години искуство со FANUC-CNC-Системи.
Главните инженери на компанијата дури и денес продолжуваат секојдневно да работат врз FANUC-системи и придвижувања во Велика Британија. Тие работат со сопствен специјализиран FANUC-Испитувачки и Сервисен Центар и поседуваат исклучителни способности за работа со FANUC-CNC опрема.
Ние сме квалификувани да ги решаваме Вашите проблеми со CNC-Управувањето на Вашите машини директно од нашиот нов FANUC-Независен Испитувачки и Сервисен Центар во Софија, каде што предлагаме и други електронски, електрични и механички услуги за CNC-Машини со помош на нашата екипа од одлични инженери.

За нас

SE CNC International Ltd, e атрактивна за клиентите со својот комплетен циклус на првокласен FANUC сервис. Од „оштетата“ до „сервисот“, со едно јавување ние имаме надежно брзо решение на сите Ваши FANUC CNC сервисни потреби.
Една брза реакција на Вашите проблеми – која што обезбедува брз одговор за проблемите во Вашите FANUC- системи.
Конкурентни цени
Опширна експертиза – Ние поправаме Плочи за FANUC-командни системи, Управување на осовини, Серво придвижувања, Енкодери и т.н.
Комплетна тест контрола на деловите – Користење на прецизни дијагностички технологии, кои што гарантираат брзо пронаоѓање на дефектите и тестирање на сите делови.
Дали сте увиделе, дека сервисен инженер не е неопходен секогаш да дојде на место, за да реши очигледен FANUC CNC проблем?
Нашиот сервисен центар е потполно опремен во комплетно ниво за високо професионална технолошка дијагноза, поправање, замена и враќање на деловите при Вас. Сето она, кое што е потребно да го направите, е да ги испратите до нас. Што би можело да е попросто?
Не се губи време за непотребни посети.
Не се губи време за дијагноза на проблемот.
Максимално надежна дијагноза.
Минимален престој. Минимални трошоци за Вашата компанија.
Одстранете ја несигурноста од проблемите со Вашите системи Fanuc, со помош на нашата високо технолошка тест опрема, и дозволете ни да го направиме тоа веднаш.
Навистина ли сакате повеке?
Ние веруваме, дека Ви предлагаме сервис, кој што е најдобриот.
Убедете се во пракса во нашите зборови.


Тест-опрема/ Резервни делови

Fanuc-Тест Опрема-Јануари 2011
Секција Серво Придвижување
Fanuc Придвижувања & Мотори


1. Тиристор L – Вид Серво Засилувачи & Мотор
2. Транзистор М - Вид Серво Засилувачи & Мотори Единачни & Двојни Оски
3. DC - Осовински Засилувачи & Мотори (Сите видови)
4. АС - Тип Аналогни Засилувач и Мотори. Единачна, Двојна & Тројна Оска (Сите модели)
5. АС – S – Тип Серво Засилувачи & Мотори. Единачна, Двојни & Тројни Оски (Сите модели)
6. АС Аналогни Осовински Серво Засилувачи & Мтори (Сите видови) 6044
7. АС Дигитални Осовински Серво Засилувачи & Мтори (Сите видови) 6045
8. Алфа и S-Тип Осовински Засилувачи & Мотори


Командни системи
1. Fanuc 3Т / М Управувач
2. Fanuc 6ТА/6ТВ/6МВ Управувачи
3. Fanuc ОТА Управувач
4. Fanuc ОТВ Управувач
5. Fanuc ОТС Управувач
6. Fanuc OTF Управувач
7. Fanuc 10ТА Управувач
8. Fanuc 11МА Управувач
9. Fanuc 11ТТ Управувач
10. Fanuc OTC/OTM Алфа Управувач


Fanuc Rom копирач, модификација.
Fanuc PG систем со програмирање 0,10,11,15


Потполно функционална и тест опрема за Fanuc CRT јазли – моно, во боја и графички плочи.
АС енкодер за мотор со линиско позициорање.
Испорачка по порачка на FANUC Тест Симулаторна Апаратура.


Резервни делови за FanucВе молам притиснете тука, за да го видите нашиот онлајн каталог.
Ние сме Вашата попатна продавница за Резервни делови FANUC. Како FANUC системски специјалисти ние можеме да Ви дадеме понуда за Плочи, Осовински придвижувања, Мотори и секаков FANUC дел, во наличност во нашиот склад, кој што е многу голем.
Имате ли проблеми при наоѓањето на делови за постари генерации на CNC машини?

SE CNC International Ltd би можела да биде одговорот на тоа, кое што го барате. Нема повеќе да барате дефицитни FANUC резервни делови, продавани на преголеми цени. Ние можеме да Ве снабдиме со FANUC резервните делови, кои што ги барате.

Нашите делови се:
* Со конкурентни цени
* Брзо испорачани веднаш после вашето јавување.


Не го поправајте вашиот расипан мотор кај скапо платени специјалисти, се додека не се поврзите со нас. Ние имаме голема наличност во склад од користени Fanuc-мотори налични тука и точно сега.

БЕЗБЕДНОСТ
Нашите квалитетни резервни делови за FANUC се надежен избор за Вашата компанија.
Сите наши делови:
* Имаат 3 месеци гаранција (предмет на Услови и рокови (English))
* Се испорачуваат потполно тестирани.
Нашиот сервисен центар е опремен со најновите дијагностички технологии. За нашите клиенти тоа значи:
* Нема опасност резервните делови да не работат после испорачката
* Нема повеќе скапи принудени престојувања.
За разлика од нашите конкуренти, ние не земаме провизија за експресни услуги, бидејќи сите работи се итни.
Минимални принудени престои означува минимални трошоци за Вас.
Ние постојано прогресираме, развиваме нови техники за решавање дури и на најзаплетканите FANUC проблеми. Тоа е одлична новост за Вас клиентите.
SE CNC International Ltd ќе продолжи и во иднина со нови Испитувања и Разработувања на FANUC-Tест-Опрема, инвестирајќи во иднината.
Ако Вие сакате некој Fanuc-резервен дел, ве молам поврзете се со нас, бидејќи ние имаме многу голем спектар од нови и користени делови.
Дали имате непотребни Fanuc-резервни делови? Ние купуваме резервни делови за Fanuc– ве молам, испратете ни го Вашиот список со нив.Service Engineering CNC Ltd.


Услови и рокови (English)